תחומי מחקר

פרסומים אחרונים

 התייחסות המכון לרפורמות מבניות להצעת חוק קרן אזרחי ישראל

בהצעת החוק אשר תעלה לקריאה שנייה ושלישית נקבע כי הקרן שתוקם תוכל להשקיע אך ורק מחוץ לישראל. לאיסור זה על השקעה מקומית פוטנציאל פגיעה במשק הישראלי והוא אינו מגובה כלכלית בהשוואה לקרנות ריבון במדינות שונות בעולם.

Continue reading

 נייר עמדה – מדידת התפלגות עושר ועוני נכסי

במדינת ישראל, בניגוד להרבה מדינות מפותחות בעולם אין מידע על התחלקות הנכסים לפי עשירונים במשק. מטרת המכון לרפורמות מבניות לקדם את הנושא של הגדרת ומדידת התפלגות עושר ועוני נכסי.